ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐՀԱՆՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔՈՒՄ․ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Author(s): Զուլֆիյա Չարիևա, Տեխնիկական խորհրդատու, MEASURE Evaluation/Պալադիում, Հասմիկ Ղուկասյան, ՄԳ հարցերով խորհրդատու, MEASURE Evaluation/Պալադիում Երկրի հիմնական թիմի անդամներ (MEASURE Evaluation)
Year: 2018