ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐՀԱՆՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔՈՒՄ․ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐՀԱՆՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔՈՒՄ․ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Download Document:
  tr-18-268-ar-1.pdf (3 MB)
Abstract: Հայաստանում երեխաների խնամքի և պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների գնահատման նախաձեռնությունը հիմնված է Միավորված ազգերի կազմակերպության «Երեխայի այլընտրանքային խնամքի մասին ուղեցույցի» վրա, որը նկարագրում է երեխաների պատշաճ խնամքին վերաբերող հիմնական սկզբունքներն ու ստանդարտները, որոնք ուղղված են ապահովելու, որ երեխաները մեծանան պաշտպանված միջավայրում՝ զերծ զրկանքներից, շահագործումից, վտանգներից և անապահովությունից։ Այս նպատակներին աջակցելու համար ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը (ԱՍՀՆ) Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) «Տեղահանված և ծնողազուրկ երեխաների հիմնադրամի» (DCOF) և “MEASURE Evaluation» ծրագրի ֆինանսավորմամբ և մասնագիտական աջակցությամբ իրականացրեց երեխաների խնամքի և պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների մասնակցային ինքնագնահատում՝ հիմնական շահագրգիռ կողմերի հետ աշխատաժողովի միջոցով, որը տեղի ունեցավ Հայաստանում 2018 թվականի հունվարի 17-ից-19-ը, Ծաղկաձորի «Ռոսիա» հյուրանոցում։

Գնահատման աշխատաժողովի նպատակն էր մեկտեղել երեխաների խնամքի և պաշտպանության համակարգի բարեփոխումներում ներգրավված հիմնական դերակատարներին, այդ թվում՝ որոշում կայացնողներին, քաղաքականություն մշակողներին, ծառայություն մատուցողներին, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին և դոնորներին՝ գնահատելու և հայտնաբերելու երեխաների խնամքի և պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների այն ուղղությունները, որոնք պահանջում են հրատապ միջամտություն և գործողություններ։ Գնահատման արդյունքները կնպաստեն բարելավելու երեխաների խնամքի և պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների իրականացումը՝ կառավարության ստանձնած միջազգային պարտավորություններին և ՀՀ երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-2021թթ․ ազգային ռազմավարության ու միջոցառումների ծրագրին համահունչ։

Գնահատման աշխատաժողովի հիմնական արդյունքներն ամփոփվել են ըստ խնամքի ոլորտների, հետևելով քննարկումների տրամաբանությանը, իսկ առաջարկությունների ցանկը տրամադրվել է ըստ համակարգի բաղադրիչների, ինչը թույլ կտա արագ հայտնաբերել խնամքի բոլոր ոլորտների համար անհապաղ ուշադրություն պահանջող ընդհանուր հարցերը։
Shortname: tr-18-268-ar
Author(s): Զուլֆիյա Չարիևա, Տեխնիկական խորհրդատու, MEASURE Evaluation/Պալադիում, Հասմիկ Ղուկասյան, ՄԳ հարցերով խորհրդատու, MEASURE Evaluation/Պալադիում Երկրի հիմնական թիմի անդամներ (MEASURE Evaluation)
Year: 2018
Language: Armenian
Other Versions(s):
  • English