Situația copiilor în sistemul de servicii sociale din municipiul Chișinău, 2019- 2022

Situația copiilor în sistemul de servicii sociale din municipiul Chișinău, 2019- 2022
Abstract: Acest buletin informativ prezintă o analiză succintă a situației copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți din municipiul Chișinău în perioada 2019-2022, progresele înregistrate și acțiunile întreprinse sau care urmează a fi întreprinse la nivel municipal pentru o mai bună abordare a necesităților copiilor, reducerea vulnerabilității acestora în fața diferitelor
forme de risc social și îmbunătățirea calității vieții lor.

În analiză s-au folosit datele colectate de Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului a municipiului Chișinău pe parcursul celor patru ani.
Shortname: TR-23-537
Author(s): Data for Impact
Year: 2023
Language: Romanian
Region(s): MOLDOVA, REPUBLIC OF