Situația copiilor în sistemul de servicii sociale din raionul Rîșcani, 2019-2021: Buletin informativ

Situația copiilor în sistemul de servicii sociale din raionul Rîșcani, 2019-2021: Buletin informativ
Abstract: Acest buletin informativ prezintă o analiză succintă a situației copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți din raionul Rîșcani în perioada 2019-2021, progresele înregistrate și acțiunile întreprinse sau care urmează a fi întreprinse la nivel raional pentru o mai bună abordare a necesităților copiilor, reducerea vulnerabilității acestora în fața diferitelor forme de risc social și îmbunătățirea calității vieții lor.

În analiză s-au folosit datele colectate de Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei din raionul Rîșcani pe parcursul celor trei ani.

Republica Moldova: Copiii beneficiari ai serviciilor sociale în 2021: Buletin statistic
Shortname: tr-22-490c-d4i-ro
Author(s): Data for Impact
Year: 2022
Language: Romanian
Region(s): MOLDOVA, REPUBLIC OF
Filed under: Moldova, Romanian