Republica Moldova: Copiii beneficiari ai serviciilor sociale în 2022

Republica Moldova: Copiii beneficiari ai serviciilor sociale în 2022
Abstract: Acest buletin statistic a fost realizat în cadrul proiectului ”Date pentru impact” (D4I), finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Proiectul urmărește valorificarea puterii datelor în scopul îmbunătățirii politicilor, programelor și rezultatelor acestora pentru copii și alte grupuri vulnerabile ale populației (https://www.data4impactproject.org).

În Republica Moldova, USAID susține implementarea proiectului „Date pentru Impact: Valorificarea puterii datelor în beneficiul copilului”, care are drept obiectiv general consolidarea capacității guvernului și a partenerilor săi, la nivel național și subnațional, de colectare, analiză și utilizare a datelor pentru a genera un impact pozitiv asupra copiilor aflați în dificultate.

Acest buletin prezintă o imagine statistică de ansamblu asupra copiilor beneficiari de servicii sociale în anul 2022 în baza datelor colectate de Agenția Națională Asistență Socială (ANAS) în conformitate cu Planul anual de lucrări statistice. Colectarea, centralizarea și analiza datelor a avut loc în perioada ianuarie – martie 2023.

Serviciile sociale reprezintă ansamblul de măsuri și activități realizate pentru satisfacerea necesităților sociale ale persoanei sau familiei, în scop de depășire a unor situații de dificultate, precum și de prevenire a marginalizării și excluziunii sociale. Dreptul la servicii sociale este stabilit în mod individual, în baza evaluării necesităților persoanei/familiei.
Shortname: SR-23-188-RO D4I
Author(s): Data for Impact
Year: 2023
Language: Romanian
Region(s): MOLDOVA, REPUBLIC OF
Filed under: Children, Moldova, Romanian