Compendiu statistic privind monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova pentru anii 2019-2022

Compendiu statistic privind monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova pentru anii 2019-2022
Abstract: Un Compendiu statistic privind drepturilor persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova pentru anii 2019-2022 a fost elaborat, la solicitarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru a consolida sistemului centralizat de colectare a datelor statistice în domeniul dizabilității în scopul analizei și utilizării datelor în beneficiul persoanelor cu dizabilități. Studiul a fost realizat cu suportul proiectul „Date pentru impact”, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională.

Compendiul cuprinde date statistice pentru cele nouă domenii incluse în Matricea de indicatori statistici a drepturilor persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova. Fiecare secțiune conține informații statistice cu vizualizări, tabele și diagrame pe domeniile: demografie, ocupare, educație, sănătate, protecție socială, justiție (drepturile omului), acces la transport și infrastructură, participare la viața publică, privată și culturală, viața publică și limitări funcționale.

Concomitent, documentul prezintă date și informații referitoare la situația persoanelor cu dizabilități la nivel național, necesare pentru atingerea următoarelor obiective:

– sprijinirea procesului de luare a deciziilor bazate pe evidențe;

– monitorizarea progresului în implementarea documentelor de politici relevante persoanelor cu dizabilități;

– susținerea raportării pe bază de date corecte, complete și la zi în conformitate cu angajamentele internaționale ale țării;

– creșterea transparenței și a bunei guvernări în promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Compendiul statistic privind monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova pentru anii 2019-2022 reflectă situația reală din țara noastră, sintetizată în baza informațiilor prezentate de 26 de producători de date, cu care Ministerul va colabora în continuare, pentru a putea genera date utile în procesul de elaborare și promovare a politicilor din domeniu.
Author(s): Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Year: 2023
Language: Romanian
Region(s): MOLDOVA, REPUBLIC OF
Filed under: Moldova