Situația copiilor în sistemul de servicii sociale din raionul Fălești, 2019-2021: Buletin informativ

Situația copiilor în sistemul de servicii sociale din raionul Fălești, 2019-2021: Buletin informativ
Abstract: Acest buletin informativ prezintă o analiză succintă a situației copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți din raionul Fălești în perioada 2019-2021, progresele înregistrate și acțiunile întreprinse sau care urmează a fi întreprinse la nivel raional pentru o mai bună abordare a necesităților copiilor, reducerea vulnerabilității acestora în fața diferitelor forme de risc social și îmbunătățirea calității vieții lor.

În analiză s-au folosit datele colectate de Direcția Generală Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului (DGASPFC) din raionul Fălești pe parcursul celor trei ani.

Republica Moldova: Copiii beneficiari ai serviciilor sociale în 2021: Buletin statistic
Shortname: TR-22-490d-D4I-RO
Author(s): Data for Impact
Year: 2022
Language: Romanian
Region(s): MOLDOVA, REPUBLIC OF
Filed under: Moldova, Romanian