2023-2025 թ.թ. Մարդկանց Թրաֆիքինգի դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագրի արդյունքային շրջանակ

2023-2025 թ.թ. Մարդկանց Թրաֆիքինգի դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագրի արդյունքային շրջանակ
Abstract: Նպատակ՝ Բարելավված արձագանք մարդկանց թրաֆիքինգին կամ շահագործմանը
Shortname: TL-23-106b ARM
Author(s): Data for Impact
Year: 2023
Language: Armenian
Region(s): ARMENIA